Meddelelser‎ > ‎

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

indsendt 16. jan. 2020 12.19 af Lars Bak
Kære medlemmer

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 2-2 2010 kl 1600. 
Sted: Garagen Teglbakken 67, 8270 Højbjerg.

Som medlemmerne flere gange er informeret om, har bestyrelsen igennem længere tid arbejdet for løse flere alvorlige trafikproblemer i vort område. Det højst prioriterede problem har hele tiden været at få reduceret hastigheden på Ny Moesgård Vej og herved at forbedre sikkerheden krydset Ny Moesgård Vej - Teglbakken/Sandbakken. 

Flere forhandlingsrunder med kommunens Teknik og Miljø Magistrat har ført til en konkret løsning baseret på en niveaumarkering af cykelstien omkring krydset og "skildpadder" i vejbanen før og efter krydset svarende til udførelse på Søndervangs Alle i Viby. Det er bestyrelsens vurdering at gennemførelse af denne løsning nødvendiggør, at vi selv afholder 100.000 kr fra vores vejpulje. Bestyrelsen mener, at dette er forsvarlig også henset til det planlagte asfalteringsprojekt.

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen Grundejerforeningen Teglbakken, søger generalforsamlingens mandat til, at udbetale 100.000 kr. fra Vejpuljen til Århus Kommunes Vej og Teknik, som et tilskud til udførsel af trafikdæmpende foranstaltninger i krydset Ny Moesgård Vej -Teglbakken/Sandbakken.
    1. Fremlæggelse af motivation samt beskrivelse af projektet v/ formand Jens Reinholdt Kristiansen
    2. Afstemning om tilslutning til forslaget.
  3. Evt

Bestyrelsen byder på et glas gløgg og en æbleskive til de fremmødte.

Vel Mødt

Venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Teglbakken
Comments