Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Oprettelsesdato: Jan 16, 2020 8:19:8 PM

Kære medlemmer

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 2-2 2010 kl 1600. 

Sted: Garagen Teglbakken 67, 8270 Højbjerg.

Som medlemmerne flere gange er informeret om, har bestyrelsen igennem længere tid arbejdet for løse flere alvorlige trafikproblemer i vort område. Det højst prioriterede problem har hele tiden været at få reduceret hastigheden på Ny Moesgård Vej og herved at forbedre sikkerheden krydset Ny Moesgård Vej - Teglbakken/Sandbakken. 

Flere forhandlingsrunder med kommunens Teknik og Miljø Magistrat har ført til en konkret løsning baseret på en niveaumarkering af cykelstien omkring krydset og "skildpadder" i vejbanen før og efter krydset svarende til udførelse på Søndervangs Alle i Viby. Det er bestyrelsens vurdering at gennemførelse af denne løsning nødvendiggør, at vi selv afholder 100.000 kr fra vores vejpulje. Bestyrelsen mener, at dette er forsvarlig også henset til det planlagte asfalteringsprojekt.

Dagsorden:

Bestyrelsen byder på et glas gløgg og en æbleskive til de fremmødte.

Vel Mødt

Venlig hilsen

Bestyrelsen Grundejerforeningen Teglbakken