Opdatering af Vedtægter

Oprettelsesdato: Oct 01, 2019 6:1:41 PM

Ny opdatering af $2  i Vedtæter med udvidelse af adresse område. 

Vedtaget på årlige general forsamling samt efterfølgende   general forsamling  14.12.2018.