Referat fra Generalforsamling og Extra ordinær generalforsamling.

Oprettelsesdato: Jan 18, 2019 2:33:47 PM

Referater fra generalforsamlingen 9.11.2018, samt den extra ordinære  den 14.12.2018 kan nu læse via hjemmesiden. Ligeledes er årets regnskaber for 2018  og budget for 2019 tilgængelige via fanebladene til venstre og her:

Referater

Regnskaber