Velkommen til hjemmesiden for

Grundejerforeningen Teglbakken

Grundejerforeningen Teglbakken udgøres af 84 grundejere fra Teglbakken, Sandbakken og Ny Moesgårdvej, parcellerne nr. 2-101 af matr. 5 g Skåde By og Sogn. Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af veje og stier.

På hjemmesiden finder du bl.a. generel information om foreningen, meddelelser fra bestyrelsen, invitationer til foreningens arrangementer. Siden fungerer yderligere som et arkiv, hvor det er muligt at tilgå foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlinger, samt årsregnskaber og budgetter. Ligeledes er anden information af almen interesse for foreningen og dets medlemmer tilgængeligt på siden                                              .Har du forslag, kommentarer eller rettelser til hjemmeside, så skriv til:  grf-teglbakken@hotmail.com

Nyt fra Arkil den 18. september

Så er slidlag arbejderne på Teglbakken afsluttet. 
Der er nu adgang for alle til at køre helt hjem.
I løbet af næste uge får vi lavet asfaltramper på stam- og boligveje.

God weekend til alle - det er tilladt for alle at løbe på rulleskøjter på den nye belægning. Især voksne skal passe på med farten....!
Med venlig hilsen    Hans A. Muurholm, Arkill

Den nye asfalt ser bare flot ud:

fra Arkil den 17 september 

Nu gælder det stamvejen, som skal være helt ryddet for biler den 18.9 kl 07:00 .

Fredag færdiggør vi slidlagsarbejdet på stamvejen. 
Den ene side af vejen er spærret mens der er begrænset mulighed for at komme frem i den anden side.
Der er IKKE mulighed for parkering på stamvejen fredag før vi har afsluttet vores arbejde.

Ramperne til sideveje og indkørsler mm bliver etableret i næste uge.

Ældre information:

Nyt fra Arkil den 16 september kl 20:30

Planen for torsdag er 

Teglbakken 65-75 - hvis det ikke et fixet onsdag....!?
Teglbakken 77-87
Vendepladsen på stamvejen.

Fredag bliver det så stamvejen. 
I skal helst være væk fra vejen inden kl. 7.00, da vi spærer mindst een vejside. 
Personbiler kan muligvis passerer med STOR forsigtighed!


Sidste fra Arkil om asfalteringen den 15 september kl 20:30:

Tirsdag er gået fint som mandag!
Planen for onsdag er

Teglbakken 23-33

Teglbakken 35-47

Teglbakken 49-63

Teglbakken 65-75, hvis vi kan nå det...!

Asfalteringen  seneste nyt  fra Arkil den 14 september 2020 kl 18:00  !!!

Planen for tirsdag den 15.9 er at vi starter ved de 3 stykker sti - midt på formiddagen tager vi som det sidste stien mod skolen!


Derefter tager vi Teglbakken 8-32. 
Hvis der er tid til det kører vi også på med Teglbakken 65-75 og Teglbakken 49-63. 
Biler på berørte boligvejen skal være væk senest kl. 7.00.
Så nærmer sig tiden for nyt asfaltslidlag på boligvejene i Teglbakken. Formand Ole  Pedersen og hans folk er klar til slidlagsarbejde fra mandag morgen.
  Vi planlægger at udføre følgende vænger mandag  den 14. September 

Sandbakken 1-7 og  

Ny Moesgårdvej 30-40.  

I bedes fjerne biler fra vængerne inden mandag morgen kl. 7.00 !!!
og parkerer på andet steds - evt. på stamvejen Teglbakken. Når vi arbejder på vejen er der ikke mulighed for passage af biler på boligvejene!  Når vores maskiner er væk fra vejen er I velkomne til at køre hjem og parkere.  I skal alle være opmærksomme på, at en nyudlagt asfaltbelægning er sårbar overfor tryk og vrid. Så derfor skal I undgå at vride med dækkene, når I kører ud af indkørsler eller vender på vejen.  

Inden vi lægger asfalt ud sprøjter vi et bindemiddel ud på den gamle asfalt. UNDGÅ at træde i den klistrede masse - det sviner tøj, fodtøj og dæk.  

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mobil 20275155.  

Med venlig hilsen  
Hans A. Muurholm  Projektchef  Arkil Asfalt, 
Hasselager


Ældre informationer :

Tirsdag 8.9 asfalterer vi stierne og mandag i uge 38 starter vi med alle boligvejene og afsluttende stamvejen. 

Jeg vil hver eftermiddag orientere om næste dags arbejder på Facebook. 

Hvis der i løbet af udførelsesperioden er behov for at kontakte Arkil Asfalt kan jeg fanges på 
Mobil 20275155 eller  
Mail hxm@arkil.dk 
Med venlig hilsen 
Hans A. Muurholm Projektchef 
Arkil Asfalt, Hasselager


Mandag den 14.9.2020  asfalteringen af stikvejene starter op.
Først Ny Moesgaardvej 32-40 og Sandbakken 1-7
Nyt kommer hver eftermiddagpå Facebook gruppen samt her.

Dernæst de øvrige stikveje startende fra Oddervej imod   Ny Moesgårdvej 
(laveste numre sidst)  
sidst hovedvejen.
Plan kan ændres, men rettes løbende på Facebook gruppen samt her.
Følg også med på Facebook gruppen  grf-Teglbakken.

Udskiftning af kloak og nedløbsrør dæksler  samt rettelse af kansten :
arbejdet udføres pt og færdiggøres

             Vejfest på Teglbakken lørdag den 29 august 
Senest nu er vi 40 voksne og 25 børn tilmeldt ☺
Det er med stor glæde, at vi kan invitere jer alle  til VEJFEST, for at fejre naboskabet for store som små, og fejre vores forhåbentligt snart nyasfalterede vej. 

Vejfesten er 29. august 2020, fra ca. 14-23.00
Af hensyn til planlægningen, har vi brug for jeres tilbagemelding senest 1. august 2020 på anja_finkelmann@hotmail.com eller annikafv@gmail.com   

I invitationen, kan I læse lidt mere om dagen. Den endelige plan lægger vi fast, når vi har jeres tilbagemeldinger. 
                                                            
Vi håber vi ses!!!Fastelavn 2020

Vi havde katten af tønden på Skåde skole  for alle udklædte  børn fra Teglbakken. lørdag den 22 februar med ialt 40 deltagere.

Billeder kan ses ses under nyeste meddelelser  / arrangementer 

Invitationen kan findes her

Husk vores deklarationen om træer og hække

Træer ved skel må højst være 1,8 meter og derefter max stige med 45 grader imod midten af grunden  !

Således vi kan bevare både udsigt og godt naboskab  !Indbrud ? Husk nabohjælp

Hvis vi holder øje med hinandens huse, mistænkelige biler og personer så kan vi måske forhindre indbrud !

Vi har desværre  været ramt af kedelige indbrud på vejen.Nyeste meddelelser

  • Klik på overskrifterne for at læse hele meddelelsen.
  • Asfalt projektet 1
    Sendt 17. aug. 2020 12.17 af Lars Bak
  • Vejfest Det er med stor glæde, at vi kan invitere jer alle  til VEJFEST, for at fejre naboskabet for store som små, og fejre vores forhåbentligt snart nyasfalterede vejVejfesten er ...
    Sendt 15. jul. 2020 10.28 af Lars Bak
  • Fastelavns fest 22 februar 2020 Fastelavns fest  med katten af tønden, samt efterfølgende  fatelavnboller saftevand med mere på Skåde Skole den 22 februar 2020.   
    Sendt 5. mar. 2020 02.10 af Lars Bak
Viser post 1 - 3 af 32. Vis flere »

Kommende arrangementer


Undersider (2): Historie Vedtægter