Bestyrelsen

Formand

Jens Reinholt Kristiansen
Teglbakken 67
Telefon: 21244644
E-mail: jensbonde@hotmail.com

   
Kasserer

Ivan Madsen
Teglbakken 63
Telefon: 86197302
E-mail: ivanmadsen@outlook.com

   
Sekretær

Jens Riis Andersen
Teglbakken 71
Telefon: 40173000
E-mail: j.riis.andersen@gmail.com

   
Vejudvalg

Michael Pram
Teglbakken 49
Telefon: 22235569
E-mail: michaelpram@hotmail.com

   
Webmaster

Lars Bak
Ny Moesgårdvej 40
Telefon: 40191520
E-mail: bak.lars@gmail.com

   
Suppleant


Torril Skytte
Teglbakken 26
Telefon: 
E-mail: 

   
Revisor


Benni Hansen
Teglbakken 35
Telefon: 86275956
E-mail: sdromme@webspeed.dk

Bestyrelsen kan kontaktes på:   grf-teglbakken@hotmail.com