Vores vej

Grundejers forpligtelser, herunder snerydning, vedligeholdelse, hæk og hegn samt hundespor.

Billeder og videooptagelse af droneflyvning over Teglbakken, september 2013.

Privat vejs loven
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje

Om vej vedligeholdelse, info fra vejdirektoratet
Redegørelse for, hvem der er part i sager om private fællesveje.