Meddelelser

Meddelelser og opdateringer omhandlende indhold af hjemmesiden.

Se yderligere menupunkt Nyt fra Bestyrelsen for informationer og opdatering omkring bestyrelsens foretagender.

Orientering fra bestyresen foråret 2021

indsendt 17. apr. 2021 07.38 af Lars Bak

Om forårets containere, krankørsel, hække   mm

Generalforsamling 2020

indsendt 6. dec. 2020 04.41 af Lars Bak

Referat fra vores begrænsede corona Generalforsamling 23. november 2020 er vedlagt

Generalforsamling 2020

indsendt 10. nov. 2020 13.08 af Lars Bak

Desværre er det ikke muligt at afholde vores Generalforsamling som tidligere pga corona begrænsningerne.
Her er vedlagt
Indkaldelse til generalforsamling 2020
Bestyrelsens beretning
Resultatopgørelse 2020
Budget 2020-21

Nyt fra Bestyrelsen oktober 2020

indsendt 13. okt. 2020 08.16 af Lars Bak   [ opdateret 21. okt. 2020 12.36 ]

Nyt fra Bestyrelsen okt 2020.
Med information om vores grønne containere  samt  tilmelding til krankørsel fra egen grund den 30 oktober  2020.
Generalforsamlingen 2920  er som tidligere meddelt den 13 november,  mere kommer senere.
Der var desværre en fejl i sidste udsendelse af NFB. 
Afhentning af haveaffald med kran er fredag den 30. oktober. Husk tilmelding og betaling

Asfalt projektet 1

indsendt 17. aug. 2020 12.17 af Lars Bak

Asfalteringsprojekt 1


Vejfest

indsendt 15. jul. 2020 09.27 af Lars Bak   [ opdateret 15. jul. 2020 10.28 ]

Det er med stor glæde, at vi kan invitere jer alle  til VEJFEST, for at fejre naboskabet for store som små, og fejre vores forhåbentligt snart nyasfalterede vej
Vejfesten er 29. august 2020, fra ca. 14-23.00
Af hensyn til planlægningen, har vi brug for jeres tilbagemelding senest 1. august 2020 på 

I den vedlagte invitationen, kan I læse lidt mere om dagen. 
Den endelige plan lægger vi fast, når vi har jeres tilbagemeldinger. 

Vi håber vi ses!!!

Fastelavns fest 22 februar 2020

indsendt 5. mar. 2020 02.10 af Lars Bak

Fastelavns fest  med katten af tønden, samt efterfølgende 

fatelavnboller saftevand med mere på Skåde Skole den 22 februar 2020.   

Ekstra ordinær general forsamling 5 februar 2020

indsendt 12. feb. 2020 12.23 af Lars Bak   [ opdateret 12. feb. 2020 12.33 ]

Referat fra vores ekstra ordinære g eneral forsamling den 5 februar 2020 om fartfæmpning  af krydset Teglbakken / Sandbakken / Ny Moesgårdvej.
Referatet kan  ses her.

Invitation til fastelavn 2020 og NFB

indsendt 12. feb. 2020 10.59 af Lars Bak

Fastelavns invitation til  at slå katten af tønden den 22 februar 2020.
samt nyt fra bestyrelsen februar 2020.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

indsendt 16. jan. 2020 12.19 af Lars Bak

Kære medlemmer

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 2-2 2010 kl 1600. 
Sted: Garagen Teglbakken 67, 8270 Højbjerg.

Som medlemmerne flere gange er informeret om, har bestyrelsen igennem længere tid arbejdet for løse flere alvorlige trafikproblemer i vort område. Det højst prioriterede problem har hele tiden været at få reduceret hastigheden på Ny Moesgård Vej og herved at forbedre sikkerheden krydset Ny Moesgård Vej - Teglbakken/Sandbakken. 

Flere forhandlingsrunder med kommunens Teknik og Miljø Magistrat har ført til en konkret løsning baseret på en niveaumarkering af cykelstien omkring krydset og "skildpadder" i vejbanen før og efter krydset svarende til udførelse på Søndervangs Alle i Viby. Det er bestyrelsens vurdering at gennemførelse af denne løsning nødvendiggør, at vi selv afholder 100.000 kr fra vores vejpulje. Bestyrelsen mener, at dette er forsvarlig også henset til det planlagte asfalteringsprojekt.

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen Grundejerforeningen Teglbakken, søger generalforsamlingens mandat til, at udbetale 100.000 kr. fra Vejpuljen til Århus Kommunes Vej og Teknik, som et tilskud til udførsel af trafikdæmpende foranstaltninger i krydset Ny Moesgård Vej -Teglbakken/Sandbakken.
    1. Fremlæggelse af motivation samt beskrivelse af projektet v/ formand Jens Reinholdt Kristiansen
    2. Afstemning om tilslutning til forslaget.
  3. Evt

Bestyrelsen byder på et glas gløgg og en æbleskive til de fremmødte.

Vel Mødt

Venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Teglbakken

1-10 of 36