Velkommen til hjemmesiden for

Grundejerforeningen Teglbakken

Grundejerforeningen Teglbakken udgøres af 84 grundejere fra Teglbakken, Sandbakken og Ny Moesgårdvej, parcellerne nr. 2-101 af matr. 5 g Skåde By og Sogn. Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af veje og stier.

Siden fungerer yderligere som et arkiv, hvor det er muligt at tilgå foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlinger, samt årsregnskaber og budgetter. Ligeledes er anden information af almen interesse for foreningen og dets medlemmer tilgængeligt på siden.

Sankthansaften 2024

Grundejerforeningerne Teglbakken, Københavnergården og Askehøjvej Indbyder til:

Sankt Hans bål 2024 På Katterhøj, søndag d. 23 juni fra kl. 18.00.

Se mere information på nedenstående link.


Nyt Fra Bestyrelsen

Find den seneste Nyt Fra Bestyrelsen fra juni 2024 på nedenstående link.
Grønne containere

Nu er det tid til grønne containere på Teglbakken. De er tilgængelige fra fredag d. 19. april til mandag d. 29. april.

Det er igen muligt at få hentet haveaffald fra egen grund. Krankørsel sker fredag d. 26. april efter tilmelding og betaling af 200 kr. Se informationer vedr. tilmelding i nedenstående link.

Der er ligeledes mulighed for at lægge haveaffald på den tomme grund ved Ny Moesgaardvej 37 indtil torsdag d. 25. april. Affaldet vil blive afhentet i forbindelse med krankørsel.


Lokalhistorisk Byvandring

I samarbejde med Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv har Bestyrelsen fået etableret en lokalhistorisk byvandring i vores område.

Alle er velkomne.

Dato: Lørdag d. 16. september kl. 14:00
Sted: Ved trappen op til Katterhøj fra Ny Moesgårdvej.

Fastelavn 2024

Grundejerforeningen Teglbakken inviterer til fastelavnsfest i gymnastiksalen på Skåde Skole:

Søndag den 25. februar, kl. 10.00

Se mere infomation på nedenstående link.

 

Nye fortove samt genopretning af hjørner og kantsten

Nye fortove samt genopretning af hjørner og kantsten. Arbejdet er udført af firmaet Broholt  og veloverstået.

Husk vores deklarationen om træer og hække

Træer ved skel må højst være 1,8 meter og derefter max stige med 45 grader imod midten af grunden.

Således vi kan bevare både udsigt og godt naboskab!

Indbrud? Husk nabohjælp

Hvis vi holder øje med hinandens huse, mistænkelige biler og personer så kan vi måske forhindre indbrud.

Vi har desværre  været ramt af kedelige indbrud på vejen.