Bestyrelsen

Formand

Kasserer

Sekretær

Vejformand

Jens Reinholt Kristiansen

Teglbakken 67

Telefon: 21244644

E-mail: jensbonde@hotmail.com

Ivan Madsen

Teglbakken 63

Telefon: 20885649

E-mail: ivanmadsen@outlook.com

Jens Riis Andersen

Teglbakken 71

Telefon: 40173000

E-mail: j.riis.andersen@gmail.com

Niels Winther

Teglbakken 38

Telefon: 21486090

E-mail: niels@xe.dk

Webmaster

Suppleant

Revisor

Lars Bak

Ny Moesgårdvej 40

Telefon: 40191520

E-mail: bak.lars@gmail.com

Jakob Vestergaard

Teglbakken 3

Benni Hansen

Teglbakken 35

Telefon: 86275956

E-mail: sdromme@webspeed.dk

Bestyrelsen kan kontaktes på:   grf-teglbakken@hotmail.com