Bestyrelsen

Formand

Kasserer

Sekretær

Vejudvalg

Jens Reinholt Kristiansen

Teglbakken 67

Telefon: 21244644

E-mail: jensbonde@hotmail.com

Webmaster

Ivan Madsen

Teglbakken 63

Telefon: 86197302

E-mail: ivanmadsen@outlook.com

Suppleant

Torril Skytte

Teglbakken 26

Telefon: 

E-mail: 

Jens Riis Andersen

Teglbakken 71

Telefon: 40173000

E-mail: j.riis.andersen@gmail.com

Revisor

Benni Hansen

Teglbakken 35

Telefon: 86275956

E-mail: sdromme@webspeed.dk

Michael Pram

Teglbakken 49

Telefon: 22235569

E-mail: michaelpram@hotmail.com

Lars Bak

Ny Moesgårdvej 40

Telefon: 40191520

E-mail: bak.lars@gmail.com

Bestyrelsen kan kontaktes på:   grf-teglbakken@hotmail.com