Vores vej

Grundejers pligter

Grundejers forpligtelser, herunder snerydning, vedligeholdelse, hæk og hegn samt hundespor.

Luftfotos

Billeder og videooptagelse af droneflyvning over Teglbakken, september 2013.

Privat vejs loven

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje

Om vej vedligeholdelse, info fra vejdirektoratet

Redegørelse for, hvem der er part i sager om private fællesveje.