Nyt fra Bestyrelsen

Nyhedsbrevet "Nyt fra Bestyrelsen" udgives i forlængelse af bestyrelsesmøderne og inderholder informationer samt opdatering omkring bestyrelsens foretagender.

Arkiv findes her.