Velkommen til hjemmesiden for

Grundejerforeningen Teglbakken

Grundejerforeningen Teglbakken udgøres af 84 grundejere fra Teglbakken, Sandbakken og Ny Moesgårdvej, parcellerne nr. 2-101 af matr. 5 g Skåde By og Sogn. Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af veje og stier.

Siden fungerer yderligere som et arkiv, hvor det er muligt at tilgå foreningens vedtægter, referater fra generalforsamlinger, samt årsregnskaber og budgetter. Ligeledes er anden information af almen interesse for foreningen og dets medlemmer tilgængeligt på siden.

Invitation til Fastelavn 2023

Grundejerforeningen Teglbakken inviterer til fastelavnsfest i gymnastiksalen på Skåde Skole

Søndag den 26. februar, kl. 10.00


Nyt Fra Bestyrelsen Nye fortove samt genopretning af hjørner og kantsten

Nye fortove samt genopretning af hjørner og kantsten. Arbejdet er udført af firmaet Broholt  og veloverstået.

                                 

                                       Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen blev afholdt den 11 november på Skovmøllen.

        Årets vejfest på Teglbakken blev igen en succes  for både børn og voksne  den 20 August 2022.

Vores vejfest  på Teglbakken den 14-8-2021 for både børn og  voksne blev igen en stor succes.

Tak til alle deltagere og hjælpere.

                                                                                          

Her er  vore nye asfalt   fra september  2020 på Teglbakken undervejs:

   Husk vores deklarationen om træer og hække

Træer ved skel må højst være 1,8 meter og derefter max stige med 45 grader imod midten af grunden  !

Således vi kan bevare både udsigt og godt naboskab  !

Indbrud ? Husk nabohjælp

Hvis vi holder øje med hinandens huse, mistænkelige biler og personer så kan vi måske forhindre indbrud !

Vi har desværre  været ramt af kedelige indbrud på vejen.