Containere og kran afhentning af affald. 2018

Oprettelsesdato: Apr 19, 2018 7:40:10 PM

Kære medlemmer

I april måned er det et godt tidspunkt at rydde lidt op i haven. Der vil være containere til rådighed fra 20. april til 1. maj. Grunden på Ny Moesgårdvej 37 må benyttes til haveaffald fra og med den 20. april og til og med den 25. april. Medlemmerne bedes sørge for at fylde containeren op fra bunden og så massivt som muligt, sådan at der også er plads til naboernes grønne affald.

Mulighed for kranafhentning på medlemmernes adresse den 26. april, hvor haveaffaldet hentes med kran fra egen grund for den beskedne pris på 100 kr. Der vil kunne kranes over hække m.m. og det vil således være muligt at henlægge sit affald i haven og ikke nødvendigvis placere det i indkørslen. Max. 8 meter og let tilgængeligt fra vejen. Tilmelding sker ved at skrive nedenstående oplysninger til grf-teglbakken@hotmail.com

Det skal understreges, at containerne og kranafhentning KUN er til grønt affald (haveaffald), og der må ikke være plastiksække eller andet affald. Hvis der er et indhold af blandet affald, vil det resultere i en ikke ubetydelig efterfakturering for sortering containeren.

Der kommer som sædvanligt et tilbud om containere og krankørsel i oktober måned.

Venlig hilsen Bestyrelsen