Grønne containere - forår 2024

Grønne containere

Nu er det tid til grønne containere på Teglbakken. De er tilgængelige fra fredag d. 19. april til mandag d. 29. april.

Det er igen muligt at få hentet haveaffald fra egen grund. Krankørsel sker fredag d. 26. april efter tilmelding og betaling af 200 kr. Se informationer vedr. tilmelding i nedenstående link.

Der er ligeledes mulighed for at lægge haveaffald på den tomme grund ved Ny Moesgaardvej 37 indtil torsdag d. 25. april. Affaldet vil blive afhentet i forbindelse med krankørsel.

Krankørsel

Der er igen mulighed for at tilmelde sig krankørsel, hvor haveaffaldet hentes v.h.a. kran fra egen grund. Prisen er 200 kr. Der vil kunne kranes over hække m.m. og det vil således være muligt at henlægge sit affald i haven og ikke nødvendigvis placere det i indkørslen. Max. 8 meter fra vejen. 

Tilmelding sker ved at skrive nedenstående oplysninger til grf-teglbakken@hotmail.com

Ved tilmelding indbetales der 200 kr. til grundejerforeningens konto:

Man bedes også notere sin adresse ved indbetaling.

Det skal understreges, at containerne og kranafhentning KUN er til grønt affald (haveaffald), og der må ikke være plastiksække eller andet affald. Hvis der er et indhold af blandet affald, vil det resultere i en ikke ubetydelig efterfakturering for sortering containeren.

Containerne igen til efteråret

Der kommer tilbud om containere og krankørsel igen til efteråret, hvor følgende datoer er fastsat.