Servititut om beplantning..

Oprettelsesdato: Oct 29, 2017 4:21:14 PM

Hælp din nabo og området  ved at opfylde Servituter om beplantning .

Deklaration foreskriver, at beplantning ikke må overstige et plan på 45% hældning fra den maksimale højde i skel på 1,80 m.

Så vi alle får sol og lys.