Sidste nyt omkring Oddervej/Sandmosevej.

Oprettelsesdato: Jun 19, 2016 5:48:57 PM

I forlængelse af at byrådet igen sendte trafikløsningen på Oddervej/Sandmosevej tilbage til teknisk udvalg, fik Trafikgruppen i Skåde foretræde til fremlæggelse af vedhæftede.

Referatet fra byrådsmødet:

https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2016/2016-06-08/Referat-9d80.aspx

Vi afventer nu indstillingen fra Teknisk udvalg.

Evt. spørgsmål så kan man kontakte Jens Reinholdt Kristiansen på:

reinholdtkristiansen@gmail.com eller på 21244644.

Vi ses til sct. Hans.

Med venlig hilsen

Jens Reinholdt Kristiansen

Teglbakken 67

8270 Højbjerg

21244644